Styret 2021

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

1. vara

2. Vara

Navn

Terje Aareskjold            

Terje Svendsen              

Birgitta Gjefle        

Magnar Aase                  

Kristin Stokkedal      

Rune Grasdal                

Tonje Hansen                

Telefon

90051525